preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta i dr.

30. listopada 2014.

                                      

             REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/14-01/176

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 29. listopada 2014.

               

 

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.), ravnateljica  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci objavljuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture (1 izvršitelj/ica) s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka radnice (vrijeme trajanja mandata ravnateljice)

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-       životopis

-       presliku domovnice

-       presliku diplome

-       presliku uvjerenja o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) -  članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              Ravnateljica

                                                                                                                             v.r. Sanja Petranović, prof.

                                                                             

Napomena: Natječaj traje od 30. 10. do 7. 11. 2014.

 


 

18. listopada 2014.

Na temelju članka 127. i članka 165. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) i članka 86. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu
  • uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
  • dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu - potvrda škole

 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 23, 48260  Križevci u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.     

                                                                         

Natječaj će biti objavljen u nedjelju, 19. listopada 2014. u dnevnom listu 24 sata.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 



13. listopada 2014.

                                      

           REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/14-01/159

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 7. listopada 2014.

               

 

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.), ravnateljica  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci objavljuje

 

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto učitelja/ice engleskoga jezika (1 izvršitelj/ica)  na neodređeno vrijeme za 13 sati redovite nastave i 2 sata izborne nastave

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-       životopis

-       presliku domovnice

-       presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

-       presliku uvjerenja o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) – članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                                             v.r. Sanja Petranović, prof.

 


 

20. siječnja 2014.

 

                                

           REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

                   K R I Ž E V C I

KLASA: 119-03/14-03/01

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 20. siječnja 2014.

 

 

Na temelju Programa javnih radova za nezaposlene mlade osobe „Mladi za mlade - pomagači u nastavi“, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole „Vladimri Nazor“ Križevci raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za dostavu prijava za prijam osobe na javne radove – pomagač u nastavi (m/ž) u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci na određeno vrijeme do 13. lipnja 2014. u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj


Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja (prvostupnici) bez obzira na radni staž prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis

- presliku domovnice
- presliku diplome odnosno svjedodžbe o završnom ispitu
- presliku potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.)

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na na adresu:
Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Ul. bana Josipa Jelačića 23
48260 Križevci

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

 Ravnateljica

 Sanja Petranović


 

 

 

 


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju

Tražilica



Kalendar
« Siječanj 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Anketa
Što mislite o promjeni udžbenika iduće školske godine?








preskoči na navigaciju