preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta i dr.

19. svibnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

                  K R I Ž E V C I

Ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci

KLASA: 602-01/14-01/52

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 15. svibnja 2014.

                                            

PREDMET: Obavijest kandidatima za

                   pomagača/icu u nastavi

                                                                     

Obavještavamo Vas da na natječaj za pomagača/icu u nastavi koji je objavljen 21. siječnja 2014. godine nije nitko primljen jer su promijenjeni uvjeti financiranja plaće i putnih troškova programa javnog rada Mladi za mlade.

                       

S poštovanjem,

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                         Sanja Petranović, prof.

 


16. ožujka 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

          K R I Ž E V C I

Ul. Bana Josipa Jelačića 23, Križevci

Klasa: 602-01/14-01/30

Urbroj: 2137-43-02-14-1

Križevci, 14. ožujka 2014.

                                                                                       

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci 14. ožujka 2014. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOŠNJU TRAVE

 

1.   U zakup za 2014. godinu daje se zemljište za košnju trave na kčbr. 542 (školsko igralište) PŠ Većeslavec.

 

 1. Najniži iznos ponude za zakup zemljišta za košnju trave iznosi 900,00 kn. Plaćenje u roku od 15 dana od prihvaćene ponude na žiro račun Škole.

 

 1.  Ponudu je potrebno dostaviti u tajništvo Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci (poštom ili osobno) u roku od 5 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči  i web stranici Škole.

 

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                              Sanja Petranović


26. veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"

                  K R I Ž E V C I

KLASA: 112-08/14-01/02

UBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 25. veljače 2014.

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12 i 94/13. ), Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci objavljuje


NATJEČAJ
za radno mjesto
 

učitelja/ice razredne nastave u PŠ Majurec  – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne učiteljicePrijave za zasnivanje radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (m/ž) koji ispunajvaju uvjete iz članka 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12., 126/12. i 94/13.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“Narodne novine”, br. 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- diplomu (preslika)
- domovnicu (preslika)
- potvrdu o nekažnjavanju, članak 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci (preslika)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči Škole.                                                                                                     

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovne škola „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.


O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

Natječaj vrijedi od 25. 2. do 5. 3. 2014. godine.

 


20. siječnja 2014.

 

                                

           REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

                   K R I Ž E V C I

KLASA: 119-03/14-03/01

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 20. siječnja 2014.

 

 

Na temelju Programa javnih radova za nezaposlene mlade osobe „Mladi za mlade - pomagači u nastavi“, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole „Vladimri Nazor“ Križevci raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za dostavu prijava za prijam osobe na javne radove – pomagač u nastavi (m/ž) u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci na određeno vrijeme do 13. lipnja 2014. u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj


Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja (prvostupnici) bez obzira na radni staž prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis

- presliku domovnice
- presliku diplome odnosno svjedodžbe o završnom ispitu
- presliku potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.)

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na na adresu:
Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Ul. bana Josipa Jelačića 23
48260 Križevci

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

 Ravnateljica

 Sanja Petranović


28. listopada 2013.

           REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

                  K R I Ž E V C I

KLASA: 602-01/13-01/177

URBROJ: 2137-43-01-13-1

Križevci, 28. listopada 2013.

 

                                              

Predmet: Obavijest kandidadima za učitelja

                matematike, biologije - kemije i

                njemačkoga jezika

                         

Na natječaj objavljen 7. listopada 2013. godine na radno mjesto učiteljice matematike primljena je Natalija Radotović - Maksić (VSS - diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika – magistra nastave i organizacije u osnovnoj školi), na radno mjesto učiteljice biologije i kemije Anita Sokač (VSS, magistra edukacije biologije i kemije) i na radno mjesto učitelja njemačkoga jezika Robert Živko (VSS – prof. hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti)

      

Uvid u dokumente možete izvršiti u tajništvu Škole radnim danom od 8 - 14,00 sati.

                                              

S poštovanjem,

Ravnateljica

Sanja Petranović


7. listopada 2013.

                   

             REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/13-01/162

URBROJ: 2137-43-01-13-1

Križevci, 7. listopada 2013.

           

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 126/12. – pročišćeni tekst zakona i 93/12.), ravnateljica  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 za radno mjesto:

 1. učitelja/ice njemačkog jezika na neodređeno vrijeme za 3 sata redovite nastave i 6 sati izborne nastave
 2. učitelja/ice biologije i kemije na neodređeno vrijeme za 10 sati redovite nastave biologije i 2 sata redovite nastave kemije
 3. učitelja/ice matematike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidti (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učtielja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • pesliku domovnice
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • presliku diplome o završenoj školi

 

Natječaj traje od 7. do 15. listopada 2013.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                              Sanja Petranović


27. svibnja 2013.

   

         REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

               K R I Ž E V C I

KLASA: 602-01/13-01/109

URBROJ: 2137-43-01-13-1

Križevci, 27. svibnja 2013.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima za spremača/icu  

 

Obaviještavamo kandidate koji su se javili na natječaj za spremača/icu

koji je objavljen 15. ožujka 2013. godine da su na radno mjesto spremačice

u matičnoj školi do povratka s bolovanja radnice primljene svaka na pola

radnog vremena Snježana Belani i Ankica Sušnić uz dobivenu prethodnu

suglasnost članova Školskog odbora.

 

 

Ravnateljica

Sanja Petranović


17. svibnja 2013.

                                 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

          K R I Ž E V C I

KLASA: 602-01/13-01/98

URBROJ: 2137-43-02-13-1

Križevci, 17. svibnja 2013.

 

 

Oglasna ploča matične škole

Web stranica škole

 

Na temelju članka 92. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju uništenih školskih parketa

 

 

 1. Prodaju se parketi (za ogrijevno drvo) iz školske sportske dvorane uništeni u poplavi

         31. 3. 2013. godine.

 

 1. Najniži iznos ponude za kupnju parketa iznosi 400,00 kn.                                                             

          Plaćanje u roku od 15 dana od prihvaćanja ponude na žiro račun škole.

 

 1.  Ponudu je potrebno dostaviti u tajništvo Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci

     (poštom ili osobno) u roku od 5 dana od dana objave obavijesti o prodaji parketa.

 

Ravnateljica

Sanja Petranović


13. svibnja 2013.

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

- spremača / ice na određeno vrijeme za 40 sati rada tjedno u matičnoj školi do povratka  

  radnice s bolovanja

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

Kandidati mogu poslati preslike svih traženih dokumenata.

 

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu

Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem

web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

Natječaj traje od 13. do 21. svibnja 2013. godine.


         REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

               K R I Ž E V C I 

KLASA: 602-01/13-01/72

URBROJ: 2137-43-01-13-1

Križevci, 9. travnja 2013.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima za spremača/icu 

 

Obavještavamo kandidate koji su se javili na natječaj za spremača/icu 

koji je objavljen 28. ožujka 2013. godine da je na radno mjesto spremača/ice 

u matičnoj školi primljena Marija Sokač na određeno vrijeme s nepunim radnim 

vremenom od 20 sati tjedno do povratka radnika s roditeljskog dopusta, a u PŠ 

Većeslavec Snježana Belani na određeno s nepunim  radnim 

vremenom od 20 sati tjedno do povratka radnika s roditeljskog dopusta.

Na prijedlog ravnateljice odluku je donio Školski odbor na sjednici održanoj 

8. travnja 2013. godine. 

 

 

Ravnateljica 

Sanja Petranović


28. ožujka 2013.

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto 

 

- spremača / ice na određeno vrijeme za 20 sati rada tjedno u matičnoj školi do povratka   

  radnika s roditeljskog dopusta 

 

- spremača / ice na određeno vrijeme za 20 sati rada tjedno u Područnoj školi Većeslavec 

  do povratka radnika s roditeljskog dopusta

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

- životopis, 

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

 

Kandidati mogu poslati preslike svih traženih dokumenata.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu 

Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice 

Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).


31. listopada 2012.

         REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

               K R I Ž E V C I

KLASA: 602-01/12-01/162

URBROJ: 2137-43-01-12-1

Križevci, 30. listopada 2012.

 

Obavijest kandidatima za spremača / icu           

 

Obavještavamo kandidate koji su se javili na natječaj za spremača / icu koji je objavljen 15. listopada 2012. godine za radno mjesto spremačice u matičnoj školi primljena je Marija Sokač na određeno vrijeme od 2. studenoga 2012. na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja, a u PŠ Većeslavec Snježana Belani na određeno vrijeme od 2. studenoga 2012. godine na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja.

 

Uvid u dokumente primljenih kandidata možete izvršiti u tajništvu Škole radnim danom od 8 - 14,00 sati.

 

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                              Sanja Petranović

 


14. listopada 2012.

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

 

- spremača / ice na određeno vrijeme za 20 sati rada tjedno u matičnoj školi do povratka radnice s bolovanja

 

- spremača / ice na određeno vrijeme za 20 sati rada tjedno u Područnoj školi Većeslavec do povratka radnice s bolovanja

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) i svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi. Kandidati mogu poslati preslike svih traženih dokumenata. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 


23. kolovoza 2012.

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto

 

 

- voditelja/ice računovodstva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili diplomu o završenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ekonomskog ili srodnog smjera i dokaz o radnom iskustvu na istim poslovima. Kandidati mogu poslati preslike traženih dokumenata. Probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici Zavoda za zapošljavanje, web stranici škole i oglasnoj ploči škole 23. kolovoza 2012. godine i trajat će do 31. kolovoza 2012. godine.

 


4. lipnja 2012.

 

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

 

O G L A S

za radno mjesto

 

 

- administratora - blagajnika (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočne radnice

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), svjedodžbu o završenoj gimnaziji, ekonomskoj ili srednjoj školi srodne struke, potvrdu o poznavanju rada na računalu i dokaz o potrebnom radnom iskustvu na istim poslovima. Kandidati mogu poslati preslike traženih dokumenata. Probni rad traje dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka oglasa.


18. svibnja 2012.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU KEMIJE I BIOLOGIJE

Poništava se natječaj objavljen 10. 5. 2012. za učitelja/icu kemije i biologije jer je na web stranici Zavoda za zapošljavanje objavljen samo natječaj za kemiju, a ne i za biologiju.

 

Križevci, 18. svibnja 2012.


9. svibnja 2012.

Ravnateljica Osnovne škole "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

- za učitelja/icu kemije na određeno vrijeme za 8  sati tjedno do povratka

  radnice s bolovanja

- za učitelja/icu biologije na određeno vrijeme za 12 sati tjedno do

  povratka radnice s bolovanja

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa učitelja utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, diplomu, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju (original ili ovjerene preslike)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka natječaja.

 

 

                                                                           RAVNATELJICA

                                                                           SANJA PETRANOVIĆ

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici Zavoda za zapošljavanje 10. svibnja 2012. godine


4. svibnja 2012.

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, raspisuje

 

 

OGLAS

za radno mjesto

 

 • administratora (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočne radnice

 

 

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, svjedodžbu o završenoj gimnaziji, ekonomskoj ili srednjoj školi srodne struke i potvrdu o poznavanju rada na računalu.  Probni rad traje dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka oglasa.

 

 

                                                                                    RAVNATELJICA

                                                                                    SANJA PETRANOVIĆ

 

Oglas će biti objavljen preko web stranice Zavoda za zapošljavanje 7. i trajat će do 15. svibnja 2012.


19. travnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  “VLADIMIR NAZOR",  KRIŽEVCI

E-mail: tajnistvo@email.t-com.hr

Klasa: 602-01/12-01/59

Urbroj: 2137-43-01-12-01

Križevci, 19. travnja 2012.

                                               

                                                                  - oglasna ploča

                                                                                               

                                            učiteljice na stručnom osposobljavanju

                                            1. Dijana Lovreković (povijest)

                                            2. Mateja Prosenečki (razredna n.)

                                            3. Tamara Štimac (razredna n.)

                                                                         

Predmet: Stručno osposobljavanje za rad bez

                zasnivanja radnog odnosa

 

Učiteljice koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa će prema potrebi i uputi ravnateljice i stručne službe, osim prisustvovanja nastavi mentora, posjećivati i sudjelovati u nastavi ostalih učitelja i u drugim aktivnostima u školi.

 

 

                                                               S poštovanjem,

                                                               Ravnateljica

                                                               Sanja Petranović


12. ožujka 2012.

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

 

O G L A S

za radno mjesto

 

 

- spremača/ice (m/ž) na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju i svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka oglasa.

Oglas će biti objavljen na internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici škole i oglasnoj ploči škole 12. ožujka 2012. godine i trajat će do 20. ožujka 2012. godine.

 

 

                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                  SANJA PETRANOVIĆ


 

1. ožujka 2012.

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

 • učitelja/ice hrvatskog jezika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

do povratka radnice sa rodiljnog / roditeljskog dopusta

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, diplomu za učitelja/icu (original ili ovjerenu presliku).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka natječaja.


Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

- spremača/ice (m/ž) na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)    

  do povratka radnice s bolovanja u PŠ Carevdar

- stručnog suradnika defektologa ili stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog profila (m/ž)

  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa stručnog suradnika defektologa ili stručnjaka edukcijsko – rehabilitacijskog profila utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnom spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, diplomu za stručnog suradnika defektologa ili stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog profila i svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za spremača/icu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka natječaja.

 

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici Zavoda za zapošljavanje, web stranici škole i oglasnoj ploči škole 16. siječnja 2012. godine i trajat će do 24. siječnja 2012. godine.

 

 

                                                                                    RAVNATELJICA

                                                                                    SANJA PETRANOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

K R I Ž E V C I

Klasa: 602-01/11-01/143

Urbroj: 2137-43-01-11-01

Križevci, 14. studenoga 2011.

 

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, poništava natječaj za spremača/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja u Križevcima koji je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 11. studenoga 2011. godine zbog zapošljavanja spremačica koje već rade sa nepunim radnim vremenom.

 

                                                     S poštovanjem,

                                                     Ravnateljica

                                                     Sanja Petranović


 

 

 

 

Osnovna škola "Vladimir Nazor", 48260 Križevci, ul. bana J. Jelačića 23, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

- spremača/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s

  bolovanja u Križevcima

- učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice s roditeljskog

  dopusta u PŠ Đurđic

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, diplomu za učitelja/icu i svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za spremača/icu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka natječaja.

 

 

 

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici Zavoda za zapošljavanje 11. studenoga 2011. godine i trajat će do 19. studenoga 2011. godine.

 

 


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju

TražilicaKalendar
« Rujan 2014 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Anketa
Što mislite o promjeni udžbenika iduće školske godine?
preskoči na navigaciju